ARCHIEF: FUCK UP FRIDAY | FUTURE STAGES #4 (GRATIS)

(ENGLISH BELOW)
“Oh shit. I fucked up!” Een creatief proces zit vol met fouten die we graag snel vergeten. Prima, maar vandaag eens niet. Ulrike Quade company, Performance Technology Lab, Likeminds en Innovation:Lab van Theater Utrecht presenteren: Future Stages #4: Fuck Up Friday, waar professionals uit het veld van de podiumkunst en fuckups delen zodat we er samen van kunnen leren.

Waar mensen kunst maken met technologie duiken er bugs en glitches op, worden fouten gemaakt en blijken hele delen onderzoek nutteloos. En dat is allemaal prima, beter nog, het is nodig. Maar wat het veld van de podiumkunsten niet zo vaak doet, is deze fuck-ups met de wereld delen. Liever houden we onze kaarten dicht bij onze borst, en laten we zien wat voor geweldig werk we hebben verzet tijdens onze première. Begrijpelijk, maar niet handig als het hele theaterveld experimenteert met geavanceerde software, robotica, VR-technieken, mo-cap-pakken, game-engines enzovoort. Daarom willen we je uitnodigen in onze veilige ruimte, een ruimte waar we onze fuck-ups kunnen delen en wat we ervan hebben geleerd. Zodat we allemaal samen kunnen leren. Niet alleen over wat je anders kan doen, maar ook waarom het belangrijk is dat kunstenaars eerlijk zijn over wat technologie wel maar ook vooral niet kan. Pak je zakdoekjes, stel je kwetsbaar op, en kom luisteren, delen en na afloop een biertje drinken.

Sprekers: dr. David Gauthier, Hendrik Walther, Keez Duyves en Eva Line de Boer.

Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt, de moderatie is in handen van de tech dramaturg van Ulrike Quade Company, Marijke Hessels. De sessie is in het Engels, en achteraf is de bar geopend.

ENGLISH
“Oh shit. I fucked up!” A creative process is full of mistakes that we like to forget quickly. Ok, but not today. Ulrike Quade company, Performance Technology Lab, Likeminds and Innovation:Lab van Theater Utrecht present: Future Stages #4: Fuck Up Friday, where performing arts professionals share fuckups so that you can learn from it.

Where people make art with technology, mistakes arise, bugs appear, mistakes are made and whole chunks of research turn out to be useless. And that’s all fine, better yet, it’s necessary. But what this sector doesn’t do very often is share these fuck-ups with the world. We’d rather keep them hidden. Understandable, but not useful when the entire theaterbranche is experimenting with advanced software, robotics, VR techniques, mo-cap suits, game engines and so on. That’s why we want to invite you to our safe space, a space where we can share our fuck-ups and what we learned from them. Not just because it’s nice to by-pass some errors, but also because it’s important that artists tell a whole spectrum of stories about technology, not just the myths of flawlessness. So we can all learn together. Grab your tissues, be vulnerable, and come listen, share and drink a beer afterwards.

Speakers: dr. David Gauthier, Hendrik Walther, Keez Duyves and Eva Line de Boer.

The full program will be announced, the moderation will be in the hands of the tech dramaturg of Ulrike Quade Company, Marijke Hessels. The session is in English, and afterwards the bar will be open.

SPREKERS / SPEAKERS

Eva Line de Boer
Eva Line de Boer maakt theater. Haar werk is als een ontploffend hoofd vol emoji’s, de veelheid past goed bij de hoge prikkeldichtheid van deze tijd. Haar voorstellingen spelen zich in een tussengebied af: tussen on- en offline, fantasie en werkelijkheid, dood en leven. Eva heeft een grote fascinatie voor het internet als plek waar mensen intimiteit delen en volledig zichzelf of juist een ander kunnen zijn. Samen met haar artistiek team streeft ze naar totaaltheater waarin alle disciplines gelijkwaardig zijn.

Eva studeerde in 2014 af aan de Toneelacademie Maastricht, waar ze ook de Master Theater afrondde. Ze produceert haar eigen werk met haar stichting Euphoria, vaak in co-productie met HNTjong of Het Zuidelijk Toneel. Daarnaast regisseert Eva in opdracht voor o.a. Likeminds, Theater Bellevue, Theaterproductiehuis Zeelandia, Theatergroep Carver, Marjolijn van Heemstra / Sadettin Kirmiziyüz en Berg&Bos.

David Gauthier
David Gauthier is an media artist and scholar whose work inquires the various regimes of legibility/illegibility of contemporary technologies. In exploring these regimes from the vantage point of sense making, his work questions age-old notions of sense and signification by staging encounters between materials that do not necessarily operate within the same lyrical and/or phenomenal register. His installations have been commissioned and supported by various arts institutions in Europe and North America and exhibited in diverse venues. He is currently Assistant Professor of Computational Media and Arts at Utrecht University.

Hendrik Walther
Hendrik Walther (1989, Duitsland) is theatermaker, creative technologist en scenograaf. Hij werkt vaak voor opera, toneel, concerten, performance en dans. In zijn werk gaat hij op zoek naar de grens tussen ruimte, decor, technologie, licht en projectie.

Deze zoektocht resulteert vaak in multidisciplinaire installaties met een geheel eigen character en agency naast de andere spelers op het toneel. Naast zijn werk in theater maakt Hendrik ook eigen installaties, experimentele films en voorstellingen.

Keez Duijves
Cornelis Duijves (roepnaam Keez of Kees) (1971) is een kunstenaar/ uitvinder met een affiniteit met technologie. Zijn kunstuitingen behelzen vaak een ‘nieuw medium’ ~uitvindingen die het publiek in staat stellen om te creëren. De kunst van deze nieuwe media is dat er met deze creatie-vorm een reflectie wordt gemaakt op onze hedendaagse techno-sociale samenleving.

Keez werkt graag samen met andere kunstenaars, en ziet zijn uitvindingen als de lijm tussen verschillende disciplines. Hij richtte in 1999 PIPSlab op, een organisatie gericht op multimediale performances, concerten en installaties. Keez is docent aan de HKU (interactive performance design en de XRminor) en aan de AKI in Enschede, en is tech artist bij Performance Technology Lab, en Technology Translator bij het Innovatielab van Theater Utrecht